Vuonsen.com

Website: vuonsen.com Những thất bại không thể ngờ tới cho những sự khởi nghiệp ban đầu Những thất bại không thể ngờ tới cho những sự khởi nghiệp ban đầu. Đó là một định hướng, một chiến lược cho con đường đi sắp tới và một phần của định mệnh. Chị Thảo từ 1 giảng viên…